Kapsuła Czasu to nowoczesna rzeźba, której projekt powstał w wyniku ogólnopolskiego konkursu architektonicznego. Więcej tutaj.

Laureatem zmagań konkursowych został młody artysta, designer Aleksander Rokosz.

Zaprojektował rzeźbę, dla której inspiracją jest hejnalica Kościoła Mariackiego w Krakowie.

Zgodnie z intencją autora, kapsuła jest zwierciadłem czasu i przestrzeni. Zamontowana na optymalnej wysokości
i dostępna dla wszystkich przechodniów lustrzana półkula zachęca do interakcji – przyjrzenia się sobie, otoczeniu
i zmieniającej się chwili. Zamiast skomplikowanych technologii, korzysta
z naturalnego zjawiska odbicia, przeistaczając je w najdokładniejszy miejski zegar. Kapsułę charakteryzuje jej trójczasowość. Pierwsza czasowość to tu
i teraz: złote zwierciadło kopuły wiernie odbijające zmieniającą się rzeczywistość. Druga, to upływ czasu na przestrzeni miesięcy: podstawa z brązu, niespiesznie zachodząca patyną, stająca się naturalnym zegarem odmierzającym miesiące. Wreszcie trzecia czasowość to przemijanie na poziomie lat: Kapsuła otwierana co ćwierć wieku wyznaczająca rytm kolejnych dekad.

Aleksander Rokosz – autor projektu

Stypendysta Lycée Internationale Charles de Gaulle w Dijon. Absolwent wydziału Architektury paryskiej Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Val-de-Seine.
Zawodowo związany z wrocławską pracownią Oskara Zięty, gdzie zajmuje się projektowaniem instalacji artystycznych.
Laureat prestiżowych konkursów architektonicznych, m.in. muralu w Vancouver, ekologicznego pawilonu na Święto Szałasów w Vancouver, pomnika „Wierszownik” na Skwerze Eilego w Krakowie.

Kapsuła Czasu została odsłonięta na placu przed gmachem głównym Muzeum Narodowego w Krakowie 1. czerwca 2020 roku. W dalszej perspektywie, jako obiekt mobilny, będzie prezentowana w wielu miejscach Polski i Europy, przy okazji wystaw oraz targów o charakterze artystycznym, naukowym i kulturalnym. Rzeźba architektoniczna pełnić będzie funkcję archiwum do przechowywania nagrań, utworów literackich oraz prac plastycznych o tematyce futurologicznej, wyłonionych w organizowanej równolegle akcji społecznej „Serce Kapsuły Czasu”. Lokalizacją bazową Kapsuły Czasu jest zwieńczenie Alei Warszawskiej na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem istnienia Kapsuły jest przeniesienie w czasie współczesnej myśli – naszego wyobrażenia rzeczywistości, z którą przyjdzie się mierzyć następnym pokoleniom. Tym samym, świat jutra z dzisiejszej perspektywy – „Serce Kapsuły Czasu” – stanie się mostem łączącym przyszłość z teraźniejszością.

Trudnego zadania wybudowania rzeźby podjął się Jan Wojdyło, w autorskiej pracowni Finearts. Budowa zakończyła się 30 kwietnia 2020 roku.

Jan Wojdyło jest autorem wielu prac rzeźbiarskich, które są stałymi eksponatami w Polsce i poza granicami kraju m.in. Polańczyku, Ostrowcu Świętokrzyskim, Krynicy Morskiej, Rzeszowie, Lubiatowie, Wrocławiu, Legnicy, Głogowie, Lubinie, Kotli i Chociemyśli – Polska, Starej Zagorze i Sofii – Bułgaria, Scheffild – Anglia, Linowsee i Ritzdorf – Niemcy, Trzyńcu i Kozubowej – Czechy.

W dorobku artystycznym Jana Wojdyło jest udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych prezentowanych w całej Europie.

Pierwsze otwarcie Kapsuły Czasu nastąpi po 10. latach od momentu realizacji obiektu architektonicznego. Kolejne będą miały miejsce w interwałach czasowych co 25 lat, do momentu realizacji „formuły 100-letniej” Kapsuły Czasu.

Dołącz do tysięcy autorów prac zamkniętych wewnątrz rzeźby. Pobierz bezpłatną aplikację „Kapsuła Czasu” i wyślij nam Twoją wizję świata odległego o sto lat od dzisiaj!

Wyślij e-mail
Nasz Youtube
Instagram